Giảm đến 50%.
Lì xì thêm 20% sản phẩm thứ hai.
Lì xì đến 5 triệu khi thanh toán Mastercard.