Trong  cuộc sống và công việc chúng ta có rất nhiều thứ cần phải làm và thực hiện đúng theo mục tiêu và thời hạn đã đưa ra.
Tuy nhiên, thời gian là hữu hạn, thế nên nếu bạn không có sự hoạch định và kiểm soát tốt, thì rất có thể hiệu quả thực hiện sẽ không cao, có khi lại mang đến những kết quả không tốt.

Khóa huấn luyện Quy trình thiết lập kế hoạch – Chinh phục mục tiêu sẽ giúp bạn: Cài đặt tư duy thiết lập kế hoạch rõ ràng, chi tiết, thiết lập kế hoạch Ngắn hạn – Trung hạn  – Dài hạn, có kỹ năng phân công công việc, tận dụng tối đa các nguồn lực; hướng dẫn và sử dụng thành thạo công cụ PDCA, SMART, 5W1H1C, Ma trận quản lý thời gian Esseinhower, quy luật 80/20, lịch 168 giờ, phương pháp POMODORO, quy trình quản trị rủi ro.
Giảng viên Nguyễn Trường với những kinh nghiệm thực tế và kỹ năng tích lũy được sẽ chia sẻ với bạn những điều cần có, những bí quyết thực hiện quy trình thiết lập kế hoạch, chinh phục các mục tiêu đã đề ra.

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để nắm bắt cách thức thiết lập kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình.