Thời gian áp dụng: Từ 31/12/19 đến 30/1/2020.
Mã giảm giá: RELAX30.
Điều kiện áp dụng: Code: 30% apply all RedDoorz properties in Vietnam.