Kỹ năng đặt mục tiêu là khả năng con người biết đề ra mục tiêu cho bản thân trong cuộc sống, cũng như lập kế hoạch cho việc thực hiện mục tiêu đó. Kỹ năng đặt mục tiêu giúp con người sống có mục đích, có kế hoạch.

Sau khi đã đặt ra mục tiêu, bạn cần lập ra kế hoạch cụ thể để có thể đạt được mục tiêu đó. 

Liệu bạn đã biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch chưa?

Đến với khóa học Xác định mục tiêu và lập kế hoạch dành cho doanh nghiệp của giảng viên Hoàng Bích Ngọc

Trong khóa học, giảng viên sẽ chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và bí quyết để xác định mục tiêu rõ ràng và lập kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ biết được về mô hình BSC – BALANCED SCORECARD – Thẻ điểm cân bằng, xác định mục tiêu SMART, mục tiêu DUMB, tiêu chí đo lường mục tiêu, đích đến, các công cụ lập kế hoạch. 

Đăng ký ngay khóa học tại Unica.vn để ngay lập tức xác định được mục tiêu và lập kế hoạch cho công việc thành công, hoàn hảo.